Бързи кредити измами

Оцени post

%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8_%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b8-1Една от причините, хората да поглеждат към бързите кредити с недоверие в рекламите на бързите кредити е, че в страната ни, на няколко пъти се случват ситуации, които са с травматични финансови измерения. Фалити на банки, финансови пирамиди, строителни измами, какво остава за един толкова млад сегмент на кредитния пазар, какъвто са бързите кредити. Те се появяват със своите ясни и точни правила , бързо кандидатстване, бързо одобрение, бързо получаване на сумата и много разнообразни оферти свързани с конкретни предимства и ползи за потребителите. Когато обаче двете информации се обединят, везната сякаш натежава в посока на измамите.

Съвсем основателно, хората не желаят да задлъжняват, нито да бъдат мамени, нито да попадат в схеми,от които да са губещи. Естествения отговор на човек е съмнението и той винаги трябва да има възможност да провери какво му се предлага. За да може да стане това обаче, потребителят трябва да има солидна финансова култура, която да му позволява да мисли в категориите, в които кредитите се реализират.

Чрез Интернет, хората имат възможност да споделят, да разказват за своя опит с бързи кредити, могат да споделят информация за фирми, които са правели измами с бързи кредити; за недобросъвестни търговци и т.н.. Освен това, хората биха могли да се съветват един на друг. Този набор от информация е много важен, защото може да предотврати измами с бързи кредити. Отделно от това, това е един от пътищата към подобряване на финансовата култура на българина, който не веднъж е страдал от най-различни финансови злоупотреби на негов гръб. Бързи кредити и измами свързани с тях са възможни, и затова е важно конкретните органи, които са отговорни за тази бизнес среда, да са винаги на мястото си. Така ще гарантират, че небанковите кредитни организации няма да си позволят да  правят измами с бързи кредити, дори и леки забежки от това, което са гарантирали в офертата и са подписали в договора с потребителя.

byrzi-krediti-online