Бърз кредит без гарант

Оцени post

Онлайн кредит до заплата без гарант

Бързите кредити без гарант се предлагат от някои небанкови финансови институции. Институциите от този вид работят законно, като са разрешени и проверени  БНБ. Те не разполагат с всички услуги на традиционните банки в портфейла си, нито са регулирани така строго, което им дава възможност да работят много по-ефективно и по-бързо. Небанковите дружества предоставят пари при по-гъвкави условия, обикновено с минимална бюрокрация.

Заяви

Когато човек тегли ипотечен заем, му се налага да заложи свой имот, който в случай на неустойка, ще бъде иззет от банката. Когато човек обаче пристъпи към тегленето на потребителски заем, заемодателят може да поиска клинетът да представи гарант или на т.нар. поръчител, който е лице, от което да може да изиска средствата в случай на непогяване.

Гарант и гаранция

Има разлика между термините гарант и гаранция. В случая на гарант става въпрос за трето лице, което участва в подписването на договора. Според определението в икономическата теория терминът кредит без гаранция, от своя страна, се отнася до всеки вид кредит, който не е гарантиран от никаква стока или залог, а само от доверието, на което се ползва лицето, което го иска.  Има много видове заеми, които попадат в категорията. Примерите включват кредитни карти или студентски заеми, на базата на които няма материална гаранция и не е бил представен гарант / попечител. В тази връзка, банките предоставят необезпечени заеми на физически лица и фирми с висок кредитен рейтинг, след като се докаже, че имат такъв.

Когато договорът за кредит не е обезпечен с ценности, какво се случва, когато кредиторът не може да върне парите?  Тук платежоспособността на клиента става важна. Институцията кредитор може да го съди и да получи сумата обратно чрез насилствено изземване на активите си или чрез удържане на месечна сума от сметките, докато дългът не бъде изплатен.