Бърз кредит без гарант

Онлайн кредит до заплата без гарант

Бързите кредити без гарант се предлагат от някои небанкови финансови институции. Институциите от този вид работят законно, като са разрешени и проверени  БНБ. Те не разполагат с всички услуги на традиционните банки в портфейла си, нито са регулирани така строго, което им дава възможност да работят много по-ефективно и по-бързо. Небанковите дружества предоставят пари при по-гъвкави условия, обикновено с минимална бюрокрация.

Заяви

Когато човек тегли ипотечен заем, му се налага да заложи свой имот, който в случай на неустойка, ще бъде иззет от банката. Когато човек обаче пристъпи към тегленето на потребителски заем, заемодателят може да поиска клинетът да представи гарант или на т.нар. поръчител, който е лице, от което да може да изиска средствата в случай на непогяване.

Гарант и гаранция

Има разлика между термините гарант и гаранция. В случая на гарант става въпрос за трето лице, което участва в подписването на договора. Според определението в икономическата теория терминът кредит без гаранция, от своя страна, се отнася до всеки вид кредит, който не е гарантиран от никаква стока или залог, а само от доверието, на което се ползва лицето, което го иска.  Има много видове заеми, които попадат в категорията. Примерите включват кредитни карти или студентски заеми, на базата на които няма материална гаранция и не е бил представен гарант / попечител. В тази връзка, банките предоставят необезпечени заеми на физически лица и фирми с висок кредитен рейтинг, след като се докаже, че имат такъв.

Когато договорът за кредит не е обезпечен с ценности, какво се случва, когато кредиторът не може да върне парите?  Тук платежоспособността на клиента става важна. Институцията кредитор може да го съди и да получи сумата обратно чрез насилствено изземване на активите си или чрез удържане на месечна сума от сметките, докато дългът не бъде изплатен.