Бърз кредит без обезпечение?

Оцени post

Целта на необезпечените кредити за да ви осигурят достъп до необходимите на вас или семейството ви финанси за ремонт на къщата или апартамента например например без да е необходимо да ипотекирате вашият имот или жилище като гаранция, че ще плащате навреме вноските по погасяване на дългът ви.

Кредитите, които не се нуждаят от обезпечение са гъвкавият начин да се снабдите с необходимата на вас сума в размер обикновено от 1 000 до 25 000 с период на погасяване от една до пет години. Идеята е да приспособите сумата по този заем и срока, за който ще го изплатите спрямо вашето финансово състояние в настоящият момент.

Този вид заеми са много видове като се различават по условия, време и големина на лихвите. Начислената лихва зависи изцяло от големината на заема, като по-големите суми имат и по-ниски лихви, срока, кредитният ви рейтинг и история. Последното може да ви гарантира изключително ниски лихви. Защото добрата ви кредитна история подсказва на банката, че сте изряден във вашите плащания.

Заяви

Като цяло този необезпечените кредити са рискови за банката, защото тя не си гарантира с нищо, че ще може да си върне дължимата от клиента сума ако той поради различни причини е възпрепятстван да изпълни финансовите си задължения към банката. Това е и причината необезпечен кредит да се отпуска на хора с лоша кредитна история много рядко. Но ако това се случи то лихвите са наистина непосилно високи за обслужване.

В България за съжаление са разпространени предимно бързите кредити и то само за потребителски и спешни нужди. В такива случаи избирайте само реномирани фирми.

Тези кредити са два вида:

  1. С фиксирана лихва. Те ви дават възможност да планирате нещата във времето без проблем.
  2. С променлива лихва. Те се срещат по-рядко, защото не се харесват поради несигурността, която предлагат.