Видове ипотечни кредити

Оцени post


Нека за момент да спрем дискусията за предимствата на ипотечните кредити и сравненията с потребителските кредити, и да се насочим към видовете ипотечни кредити. Щом сте стигнали до тази статия, значи вие търсите конкретна информация, за да реализирате ипотечен кредит, или поне мислите по-въпроса.

Видовете ипотечни кредити всъщност представляват разширение и спецификация на банковата услуга за отпускане на пари срещу залог за жилищен дом или нежилищен имот. Това са кредити за по-дълъг период от време и със сравнително ниска лихва. Всъщност спецификацията засяга дали кредитът ще е целеви, тоест за закупуване или за ремонтни дейности, за построяване на къща или довършителни работи по такъв строеж, рефинансиране на заем по този строеж.

Ипотечният кредит може да бъде нецелеви и може да послужи в различни посоки, банката не се интересува в какви, но се интересува от изрядната документация. Този кредит, може да се нарече и потребителски ипотечен кредит като банките за него имат различни условия, но той няма предимствата за дългосрочност на целевия кредит и по-ниската лихва.

Ипотечен кредит изтеглен целево може да има много различни лица и причини, заради, които се взема. Една малка статия няма да стигне да опишем всички, затова тук ще се насочим само към изброяване, но в сайта вие ще можете да намерите конкретни статии за всеки отделен вид целеви ипотечен кредит.

Общото във видовете целеви ипотечни кредити е: размер на заема като сума, обезпечението на различните жилищни имоти, недвижими имоти; стойността на сделката в параметри, които се променят, като се тръгне от пазарната стойност на имота и се мине през паричните доходи на кредитоискателите, максималният размер на заема, срокът за изплащане/усвояване на кредита. Всички те са валидни и са определение според това, дали става дума за:

–     кредит за покупка на жилище или всякакъв вид недвижим имот;

–     кредит за ремонт, реконструкция, подобрение на същите жилище и т.н.;

–     кредит за строеж на ново жилище или за довършителни дейности;

–     рефинансиране на кредит

–     целеви ипотечен кредит за българи в чужбина

Както споменахме, всеки един от тези видове ипотечни кредити е със собствена характеристика. Създадохме този сайт, за да ви информираме за всеки конкретно и за детайли около тях, които могат да се окажат важни във вашия конкретен случай.