ГПР калкулатор

5/5 - (2 votes)

Защо е добре да използваме ГПР калкулатор?

Възможно ли е да се изчисли заемът преди да бъде отпуснат?

Питате се как се смята ГПР – разбира се, с формула за изчисляване. Всички кредитни компании вече са добавили кредитни калкулатори към своите уебсайтове. Това позволява на потенциалния кредитополучател да прецени собствените си силни страни и да изчисли най-удобните условия и суми. Хората, които вече са теглили заем, могат да използват кредитен калкулатор, за да изчислят месечните плащания и да си спомнят колко дълго да изплащат заема.

Освен всичко друго, този инструмент ви помага да разберете как се определя цената на кредита и дакоригирате плащанията си. Ако например кредитополучателят иска да погаси заема предсрочно, той може да използва кредитен калкулатор и да изчисли в кой период ще бъде най-изгодно за него.

Заяви

Какво да имате предвид при използване на кредитен калкулатор?

В допълнение към размера и условията за погасяване на кредита, трябва да вземете предвид и вида на погасяването на кредита. Има две основни схеми:

  • Анюитетна схема. В този случай размерът на месечната вноска не се променя през целия период на възстановяване. Месечното плащане се състои от сумата на лихвата, начислена върху остатъка и главниата на кредита. Първо се кредитира лихвата и само остатъкът отива за погасяване на заема.
  • Класическа схема. Такава схема включва постепенно намаляване на лихвата. Първото плащане е най-голямото, последното – най-малкото. Месечната вноска се състои от сумата за покриване на основната част на заема (като от плащането до плащането не се променя) и лихвите, начислени върху остатъка по дълга (поради което всеки път плащането намалява, тъй като размерът на дълга става по-малък ).

Обикновено кредитните калкулатори имат специален превключвател, който ви позволява да промените вида на погасяването на заема. Поради това, още преди да бъде изпълнен договорът, клиентът може да избере най-изгодната схема на сътрудничество за себе си.

Не е нужно да ходите до физически офиси, за да събирате документи и да чакате одобрение с дни, за да получите кредит. Разработихме уникална система за бързо и лесно съпоставяне на кредитни решения. Кандидатствайте директно чрез нашата платформа zaemko.com, като натиснете бутона Заяви.