Какво е овърдрафт кредит

Оцени post

Какво е овърдрафт кредит и какво означава?
В превод от Английски език овърдрафт означава „над плана“. В случаите, когато в съответствие със споразумението за банкова сметка, банката извършва плащания от сметката въпреки липсата на средства (кредитиране на сметката), банката се счита за предоставила клиентът със заем за съответната сума от датата на такова плащане.

Заяви

Какво е овърдрафт


Може би много от вас се питат какво представлява овърдрафтът, отпуснат върху разплащателна сметка. Овърдрафт по разплащателна сметка не увеличава сумата по нея. Той се добавя към салдото на собствените й средства и се изразходва само, когато те свършат. Не е необходимо да се използва овърдрафт веднага след свързването. Това може да се направи по всяко време.
Законът предвижда изисквания към съдържанието на споразумението. То може да бъде подписано за определен или за неопределен период.
Задавате ли си въпроса как се извършва изчисляване на лихва по овърдрафт? На практика, съвременните кредитни линии и овърдрафти са кредитни продукти. Поради това банката финансира клиенти по условия на погасяване, спешност и плащане. Това означава, че трябва да платите банковата лихва за използване на овърдрафта, да върнете разпределените средства и да го направите навреме.
На практика, не може да се говори за бързи кредити овърдрафт, защото този вид продукт е по-специален вид потребителски кредит, който се отпуска само от банки, макар че е вид краткосрочен кредит. Овърдрафтът е специална форма за предоставяне на краткосрочен заем на банков клиент в случай, че сумата на плащането надвишава салдото по сметката му.
Съществува и продукт, наречен ипотечен овърдрафт. С него получавате право отново да ползвате вече изплатен размер от главницата на изтеглен кредита.
При лоша кредитна история, банката ще прецени дали да разреши овърдрафт. Ако просрочията са били само няколко, но после са изплатени, в момента потребителят има постоянен доход на официална работа, то има реален шанс да получи одобрение. Разбира, се не може да ползват кредита хора, ако върху сметката им бъде наложен запор.

Фирмен кредит овърдрафт

Търговските банки отпускат и бизнес овърдрафт. Той може да бъде например под формата на оборотен кредит или като кредит за посрещане на текущи нужди – купуване на материали, консумативи, суровини, стоки и други.

Мнения и коментари

Отзиви и препоръки за овърдрафт продукти може да намерите в дискусионните форуми и блогове в социалните медии.