Ипотечни кредити за държавни служители

Оцени post

Търсите специализирани преференциални ипотечни кредити за държавни и общински служители без превод на работна.

Реалността е такава, че пазара на кредити е пренаситен и компаниите за кредитиране предлагат все по различни кредити насочени към различни таргет групи. Целта  естествено е всеки обществена група, професии да има по лесен достъп до кредтитнитя пазар. За това и много небанкови и банкови институции предлагат кредити за специализирани към хора работещи в държавният сектор.

Вижте нашите предложения избрани от нашият екип специално за вас:

Черсо задаваи въпроси:

Жилищен кредит за държавни служители
Преференциални условия за общински служутели
Ипотечен кредит за държавни служители