Кредити при развод

Оцени post


Човек не знае какво ще му поднесе животът, а пък кредита може да се каже, че е една съществена роля от него. Какво обаче се случва, ако не всичко е розово и се стигне до развод? Този въпрос тормози много хора, тъй като най-често става дума за ипотечни кредити, а при тях вноските се внасят и от двамата съпрузи по време на брака.

Според семейния кодекс има няколко варианта за хора, които да се разделят. Първият вариант е да се раздели поравно имуществото, като с това всеки плаща своята част от заема. Вторият вариант е да се заверят пред нотариус брачно споразумение, в което предварително се изясняват задълженията и на двамата съпрузи за имуществото.

И двата варианта имат за цел да покажат задълженията и правата на съпрузите по заема, който трябва да изплащат.  Така всеки ще има своя част, за която да отговаря до нейното изплащане.

Третият вариант няма такива преимущества каквито имат първите два. При третият всичко се дели поравно според съпружеската имуществена общност. Всичко придобито от съпруга е на съпругата и обратното.

В България се наблюдава тенденцията да се избира третия вариант при развод, вместо брачните договори или принципа на разделност.  Не са малко и хората, които са се оженили според стария семеен кодекс и въз основа на него са теглили потребителски или ипотечен заем.

Като споменахме това, можем да кажем, че тук има доста голямо затруднение.  Хиляди хора се развеждат, а заедно с това трябва да делят потребителските или ипотечни заеми. Разбира се, всеки от двамата съпрузи смята, че другия е по-отговорен за това и често се стига до конфликт на интереси. Наред с това, можете да се натъкнете и на доста правни капани. Те засягат както банковите или небанковите институции, които са ви отпуснали кредит, така и хората, които са взели този кредит, в случая вас.