Кредити сравнение

Оцени post

Сравнението на заеми е най-добрият начин да се избегне ненужно плащане за привлечени парични средства. Ценовите условия за отделните видове клиенти могат да бъдат много различни и кредитополучателят може да плати в една от кредитните структури дори 2-3 пъти повече за един банков заем, отколкото би платил в конкурентна институция. За тази цел най-добре е да се използват публикуваните класации на заеми или да се използват електронните калкулатори.

Заяви [/loadslider

кредити online

Първото нещо, което трябва да се сравни при търсенето на паричен заем е степента на интерес и комисионните на заемодателя. Лихвеният процент по кредитите може да варира при различните кредитори, на всъщност той не е основният фактор при класирането на офертите по кредити, а реалния Годишен процент на разходите, в който са включени и всички съпътстващи кредитния продукт разходи като такси, комисионни и застраховки. през годината. Финансовите организации са склонни да изкушават потенциалните кредитополучатели, като понижават този процент дори до нула. Това очевидно е от полза за клиента, но рядко е съпроводено с еднакво ниски такси и комисионни.

Добре е да се знае, че таксите обикновено се кредитират – това означава, че сумата на таксата, изчислена на база сумата на кредита, се прибавя към сумата, която окончателно ще се удържи от банката. При оферти с нисък лихвен процент по кредитите банките често компенсират пазарната ситуация с високи такси. Това означава, че дори при големи отстъпки или промоции от лихвата, заемодателите добавят такси към заеманата сума в най-лошия сценарий.

Второ, трябва да се провери дали банката, като част от конкретните си оферти, не изисква от кредитополучателя допълнително да закупи застрахователен пакет или допълнителни банкови продукти – например кредитна карта или откриване на лична сметка с превод. Тези фактори влияят и върху сравнението на паричните заеми и окончателното представяне на офертите в класирането на паричните заеми.