Кредит до заплата без лице за контакт

Оцени post

Търсите изгоден  бърз кредит до заплата без лице за контакт

Ако може да избирате между това да посочите лице за контакт и да не го правите, по-добре изберете заем без лице за контакт. Посочването не е добре за кредитополучателят, тъй като е възможно заемодателят да се обади на лицето за контакт в случай на неизпълнение на договора, а хората не искат друг да разбира, че са теглили кредит и че не са успели да внесат вноската си навреме.

Кой може да бъде лицето за контакт?

Обикновено финансовата организация иска кредитоискателят да посочи контактите на най-близките роднини (родители, съпруг, братя, сестри и др.), колеги или близки приятели. Всеки човек, който е запознат с кредитополучателя и който често контактува с него, може да стане лице за контакт, но приоритет се дава на близки роднини.

Заяви

Посочвайки телефонния номер и пълното име на лицето за контакт във въпросника на заявлението за кредит, кредитополучателят го излага на голям риск. Първо, при проверка на клиента, на лицето за контакт ще му бъдат зададени различни въпроси. На второ място, ако заемодателят не стигне до кредитополучателя, те ще започнат да се обаждат на лицата за контакт и да търсят длъжника чрез тях.

Трето, ако клиентът не върне парите в договорения срок, фирмата ще се свърже с лицето за контакт и то ще разбере, че титуляра на заема не е съумял да погаси плащането си в срок. Вземайки предвид посочените причини, кредитополучателят е добре внимателно да обмисли избора на лица за контакт. Не разчитайте на отговор от типа „може би“ и не вписвайте имената на лицата за контакт без да сте ги предупредили. Не всеки ще се съгласи да бъде лице за контакт, когато кандидатствате за заем, въпреки че това не е обвързващо.

Кредит до заплата без лице за контакт

Бърз заем до заплата без лице за контакт

По-добре е предварително да се уговорите с вашите близки или приятели и да попитате дали са против и т.н. Едва след това можете да въведете техните данни във въпросника. Съдейки по многобройните отзиви, голяма част от лицата за контакт не са имали представа, че приятел е посочил техните данни във формуляра за кандидатстване за заем.