Кредит до 100 лв.

5/5 - (5 votes)

Бърз кредит до 100 лв. – къде можем да кандидатстваме

Банките отпускат кредити под формата на фиксирани кредитни продукти с голям размер и дълъг период на погасяване. Ако се нуждаете от по-малки суми пари, най-добрият избор, който трябва да вземете предвид, е краткосрочният заем от небанково дружество, където сумите започват от 100 лв., а срока за връщане – от същия ден.

Каква е процедурата?

Кредитополучателите, които искат да получат онлайн заем в минимален размер без лица за контакт, гарант или обезпечение силно се препоръчва да предоставят само вярна и подходяща информация за себе си. Ако бъде разкрита измама, молбата ще бъде отказана, дори ако отговаряте на всички изисквания.

Заяви

Изисквания към кредитополучателите

За да станете щастлив собственик на онлайн заем, трябва да отговаряте на минимален набор от изисквания:

  • Да разполагате с актуална лична карта на гражданин на РБ;
  • Да имате регистрация за местоживеене в РБ;
  • Да сте на възраст – от 18 до 75 години (в някои случаи – над 21-23 години);
  • Да разполагате с банкова карта на ваше име;
  • Да имате активен мобилен номер;
  • Да имате имейл адрес.

Бързи кредити до 100 лв.

По правило организациите за финансиране питат своите клиенти за целите, за които ще изразходват получените средства от един такъв бърз заем до 100 лв. Това не е необходимо за някакъв контрол на кредитополучателя, а за вътрешна статистика. Можете да купите или да доплатите сумата която не ви достига за всяко нещо, което сте планирани. Например с пари от заема може да посрещнете месечните си сметки, да си закупите карта за морски круиз, подаръци на близките или нови електроуреди.

Бързият заем може да бъде получен само в случаите, когато се докаже, че имате постоянен доход. За фирмите този доход не е задължително да бъде само от заплата или пенсия, а може да бъде и от обезщетение за безработица, майчинство, наем и дори авторски права.