Кредит до 20000 с лошо цкр

Оцени post

Мога ли да взема кредит до 20000 с лошо цкр?

Полезността на заемите за хора с лошо цкр е най-голяма, когато някога сте имали просрочени задължения към банките, но спешно се нуждаете от заем. Ако сте влезли в списъка на ЦКР като нередовен платец, може да кандидатствате за банков заем. Банките ще преценят в зависимост от своята политика дали кредитната ви история е толкова влошена, че да не може да получите заем. Ако просрочията са били отдавна и са били само няколко с неголямо закъснение, то е възможно да ви одобрят за заем.

Същевременно, небанковите дружества също са склонни да ви отпуснат заем въпреки вашата влошена история в ЦКР. Ако се нуждаете от заем на стойност 10000, 15000 или 20000, някои кредитни компании може да ви отпуснат такъв, ако отговаряте на определени условия. Така например, поради високата сума, те може да ви поискат съдлъжник, попечител или обезпечение. Може да ви потърсят гарант или ипотека, за да се подсигурят, защото за тях вие сте клиент с повишен риск. От друга страна може да ви предложат заема и при по-голям интерес за тях.

Всичко е много индивидуално, тъй като дори и в миналото да сте допуснали просрочия, уточнявайки причината, те може да преценят, че вината не е била ваша. Ако в момента имате добър доход и просрочията са незначителни, а банките ви откажат да ви заемат пари, фирмите може да се съгласят на сътрудничество с вас.

Която и компания да изберете, за заеми за хора с лошо цкр, може да се кандидатства много лесно и имате шанс да получите дори голям заем, макар и за по-малък период. Можете да го направите онлайн, по телефона, по факс, имейл, SMS или след разговор с консултант в офис на компанията. Парите се прехвърлят и стават достъпни във вашата сметка само след няколко часа.

Заяви