Пари на мига

Оцени post

Пари на мига кредит или пари на момента

Небанковите институции винаги са посочвали като свое предимство пред банковите институции скоростта си на кредитиране. Те създадоха опцията за достъп до заем онлайн и клиентите получават парите много бързо. Банките от своя страна са проектирали мобилни приложения, за да доставят пари също толкова бързо. С този пост ще се опитаме да сравним кой ви дава парите по-бързо – банковите или небанковите дружества? С него ще се уверите, че небанковите заеми са решение за много хора, които се нуждаят от заем на мига.

Заяви

Ето и разликите между двата вида кредити – банковите и небанковите:

  • Банките отпускат заеми на всички свои кандидати въз основа на кредитни оценки на кредитната им история. Небанковите институциите не вземат предвид този елемент, така че дават пари както на редовните платци, така и на тези с отрицателна история (просрочени задължения и лоши кредити);
  • Небанковите институции обработват заявленията много бързо – кандидатите получават отговор от 15 минути до 24 часа. За разлика от тях, банките имат много по-дълго време за реакция, така че до момента, в който получите отговор от банка, вече сте получили парите във вашата сметка или карта от кредитната компания;
  • Небанковите компании предоставят заеми на хора с ниски доходи – банките искат техните кредитополучатели да им предлагат много високо ниво на финансова кредитоспособност. Следователно, банките отпускат пари само на хора със средни и високи доходи. За разлика от банките, небанковите институции са отворени за тези кредитополучатели, които имат минимални доходи и им предлагат заеми;
  • Кредитните институциите приемат широк спектър от приходи от различни източници, докато банките предпочитат категории със сигурен доход като заплати и пенсии. Следователно хората, които печелят пари от самостоятелна заетост, наеми, авторски права и други подобни доходи, са малко маргинализирани;
  • Банките искат да имат колкото е възможно повече контрол над клиента – затова те може да го принудят, за да му отпуснат заема да открие сметка при тях. По този начин банките си осигуряват възможността да удържат вноските си от част от заплатата на клиента и да управляват по-ефективно притока на пари в случай на неплащане. От своя страна, компаниите не налагат подобни форми на управление;
  • Документацията и процедурите се свеждат до минимум в случай на небанкови кредитори – това е предимство за възможно най-бързото обработване на заявлението за кредит.

Разбира се, стойността на заема е по-висока в случай на суми, получени от банки в сравнение с сумите от небанкови бързи кредити. Колкото по-голяма е сумата, толкова повече документи ще се изискват и времето за проверка ще се увеличи. Ето защо небанковите институции успяват да отпуснат най-бързите кредити.

 

Още по темата:

  • Пари на мига проверка
  • Пари на заем веднага