Пари срещу недвижим имот

Кредит срещу залог на недвижим имот

Как да вземем заем срещу недвижимо имущество? Това са едни от най-популярните кредити, които хората взимат. Те се наричат ипотечни кредити. При тях залагате някакъв недвижим имот, срещу който получавате пари на заем от банката. Самата банка отпуска почти винаги само част от неговата стойност, за да може вие Да посрещнете вашите финансови несгоди. Имота търпи предварителна оценка от оценител, който е независим, тоест няма отношение с банката. Имайте предвид обаче, че във всеки един момент в банката може да конфискува имота, ако вие спрете да изплащате кредита. Тоест по време на договор който имате за кредит, банката реално може да се разпорежда с вашият имот.

кредити online

По течен кредит може да се вземе за почти всякакво недвижимо имущество. Съществуват ипотеки на вила, ипотека на къща, ипотека на гараж, ипотека на магазин и за каквото още се сетите. За да вземете ипотечен кредит Вие трябва да притежавате недвижимият имот и съответно да докажете това с документи. Съществуват и варианти, при които банката ще ви отпусне кредит и ако не сте собственик на имота. Тогава обаче ще имате нужда от съгласието на другите собственици, както и всички документи, които те имат и които банката изиска.

Заяви

Ипотечните кредити имат доста по-малки лихви от другите. Това е така, защото банките получават обезпечение и гаранцията че кредитът ще бъде изплатен е по-голяма. Банките рядко отпускат кредит, който да бъде в рамките на цялата сума за самият имот. Както споменахме – имота се оценява от експерт. Тази оценка зависи от локацията, състоянието на имота, неговата данъчна оценка и други подобни.

Пазарната и данъчните оценки рядко съвпадат. В повечето случаи данъчната е по-малка. Често пъти процеса по кандидатстване се забавя именно защото се налага имота да бъде оценявам по други критерии. Не трябва да се пренебрегва и фактора документация, понякога тя е доста обширна.

Компаниите за бързи кредити предлагат по-бързи услуги. Те също дават ипотечни кредити, просто трябва да им представите нотариалният акт и документ за самоличност. Не бързайте да теглите кредит, преди да сте сигурни, че можете да го връщате. Имайте едно наум, че лихвите при компаниите за кредити понякога са доста високи.