Револвиращ кредит

Оцени post

Защо не е за предпочитане да залагаме на кредитни продукти, които не знаем какво представляват? Предлагаме ви ва разгледаме плюсовете и мунусите при този тип потребителски заеми.
Ако се обърнете към служител в банка за заем, е напълно възможно да ви предложат продукт, за който никога не сте чували. У нас ревовиращия заем още не е нещо, за което се говори често и е нещо ново и непознато за значителен брой от хората. Той може да е подходящ за вашите потребности, но може и да ви излезе прекалено скъпо, ако не разбирате специфичните му характеристики.

Какво е револвиращ кредит?

 

кредити online

Този продукт представлява вид заем от групата на потребитеските, който е популярен още като „отворен“ или „възобновяем“. При него клиентът има фиксиран кредитен лимит, който може да усвоява по всяко време и да разходва спрямо своите нужди. Характерно за него е, че ежемесечно следва да се обслужват натрупаните лихви и използваната част от заема или части от тях. Към сметката за погасяване на заема е възможно да се направи и банкова карта, която прави използването му значително по-лесно. По този начин работят и кредитните карти.

Какви са разходите?

При револвиращия кредит, подобно на останалите парични задължения върху изразходвания дял се начислява лихва, която се внася от потребителя на месечна база. Ако човек не е теглил пари за известен период от договорената сума на заема, то той ще трябва да внесе само комисионна за ангажимент, която по принцип се посочва в договра.
Револвиращия кредит обикновено се съпътства и от такси за обслужване на сметаката по договора. Други такси могат да бъдат свързани с усулгите по отпускане на заема, която се калкулира върху разрешения лимит и е еднократна, по разглеждане на документи, както и по внасяне и теглене на парични средства.

Още по темата:

  • револвиращ кредит значение
  • разлика между овърдрафт и револвиращ кредит
  • револвиращ кредит осчетоводяване