Рефинансиране на лоши кредити

Оцени post

Опция за рефинансиране на лоши кредити

На пазара на кредите у нас вече клиентите се ориентират и все по-често се замислят за рефинансиране на кредитите, било то потребителски или ипотечни, в замяна на нови, които са с много изгодни условия. Това може да спести доста на собствениците на апартаменти, тъй като могат да си предоговорят условията и по този начин да им стане по-леко изплащането. Но за хората с лоша кредитна история това може да се окаже доста трудна задача.

Заяви

кредити online
Банките, а и не само те, но всички останали небанкови институции, проверява при кандидатстването за заем кредитната ви история. По този начин те могат да са сигурни, че вие сте надежден платец и няма да имат проблеми с вас. Поради тази причина кредитната история има толкова много значение, когато кандидатстваме за кредит.

Вашата кредитна история се определя от тези фактори: размера на задължението, което сте погасявали, срока за погасяване, вноските и дали имате нов кредит, който да погасявате в момента. Всяко едно забавяне по погасяване на вноските на даден заем оказва влияние върху кредитната ви история, тъй като банковата институция го отразява.  Онези, които имат голям дълг или не са си погасили някакъв вид плащане по заема, то те са в черния регистър на некоректни клиенти.  Кредитната си история можете да проверите в регистрите на БНБ, откъдето и банките взимат информацията.

Кредиторите с лоша кредитна история имат по-голям лихвен процент при рефинансиране, тъй като те са рискови.  Затова такива хора ще платят много по-големи лихви, което разбира се ще оскъпи и техния дълг. Ако сте с добра кредитна история, то преценете добре дали рефинансирането ще ви върши работа или не.