Фератум

5/5 - (1 vote)

Бързи кредити Фератум

Интересува ли ви от къде е изгодно да получите заем в България?

В живота на всеки човек могат да възникнат временни финансови затруднения. Днес можете да се справите с тях с помощта на заем, който можете да получите онлайн. В България има голям брой компании, специализирани в онлайн кредитиране, и една от тях е „Фератум“ (Ferratum). Тя е част от международната компания за финансови услуги Multitude.

Преди да кандидатствате за финансова помощ към тази конкретна кредитна компания, ще бъде полезно да проучите отзиви за нея, които са публикувани в интернет от тези, които вече имат личен опит от сътрудничеството си с организацията. Можем да отбележим, че преобладаващата част мнения за Фератум България са положителни и много клиенти пишат, че са успели да намерят надежден и лоялен кредитор. В интернет не се срещат случаи за Фератум измама.

Заяви

Как да използвате услугите на „Фератум“?

Компанията се появи на финансовия пазар през 2005 година. Днес тя има огромен брой  доволни клиенти в 23 държави. Компанията отпуска бързи онлайн и потребителски заеми. Например, ако решиш да кандидатствате за кредит от 1000 лв. за 6 месеца, номиналният лихвен процент по заема ще бъде 11.99% т.е. в края на периода ще трябва да върнеш общо 1119.90 лв. Ефективният лихвен процент включва всички разходи, съпътстващи заема, заедно с номиналния лихвен процент.

За да кандидатствате във Фератум за заем, трябва да посетите официалния уебсайт на компанията, където попълвате стандартен формуляр, в който ще е необходимо да посочите:

  • Данни от вашата лична карта;
  • Идентификационен номер;
  • Номер на банковата ви сметка.

Имайте предвид, че тази компания отпуска заеми само на пълнолетни граждани на България. Ferratum се консултира с ЦКР, за да реши каква е вашата кредитоспособност да плащате задълженията си съобразно вашия доход и останалите ви кредити към други кредитори. Ако имате много кредити, фирмата може да ви предложи по-ниска стойност на заем от желаната, за да не ви товарят допълнително и да не ви причинят твърде голяма кредитна задлъжнялост.