Финансови къщи даващи кредити

Оцени post

Търсите доверени финансови кредитни къщи

В наши дни на кредитния пазар у нас оперират десетки финансови кредитни къщи. техните условия са много по-добри, защото всички аспекти на кредита могат да бъдат персонализирани при поискване. Те отпускат дори заеми с много малки суми. Небанковите заеми могат да са на разположение на клиентите и за много кратки периоди от време.

 

Условия за кредит от финансова къща

Почти всеки клиент отговаря на условията, защото не се извършват проверки в ЦКР и достъп до кредит получават дори хора с просрочени задължения. Приетият диапазон на приходите е много по-широкоспектърен и не се изискват гаранции. В допълнение, фирмите играят честно и няма да се опитат да ви подведат със скрити клаузи или комисионни.

Условията за предоставяне на такива небанкови заеми са също изключително лесни. В допълнение към минималната възраст от 18 години и валиден документ за самоличност, трябва само да имате стабилен доход. Фирмата не се интересува от това откъде идва този доход, нито дали е облагаем – достатъчно е да се представи отчет за сметката, показваща колко пари харчите на месечна база. Приемат се и други действия, доказващи, че получавате стабилни доходи: получаване на заплата, пенсия, наем и др. Имате право, дори ако източникът на парите е обезщетение за безработица, социални помощи или от самостоятелна заетост.

Суми от небанкови институции могат да бъдат получени от 50-100 лева до няколко хиляди лева. Годишният процент на разходите (ГПР) е по-висок, отколкото при банковите заеми и често е обратно пропорционален на периода на погасяване. Небанковият кредит с по-дълъг срок може да има лихвен процент близък до банковия кредит, но един заем с кратък срок, винаги ще бъде много по-скъп, за да може фирмата да реализира малка печалба.

Заем / кредит от финансова къща

В зависимост от контекста, бързите кредити от финансови къщи могат да имат много предимства пред банкирането. Освен ако не се нуждаете от голяма сума в дългосрочен план, небанковите продукти винаги ще са по-изгодни. Те могат да бъдат получени много бързо, с минимум документи на хартиен носител и спестяват много време. За банков заем ще трябва да изчакате няколко дни, в най-добрия случай, ще трябва да съберете купища документи и да подпишете множество формуляри. Един небанков заем ви осигурява парите за няколко няколко часа и изисква само минимум документи, като цялата процедура може да бъде извършена от разстояние.


Заяви