Tag «Кредити за държавни служители»

Ипотечни кредити за държавни служители

Търсите специализирани преференциални ипотечни кредити за държавни и общински служители без превод на работна. Реалността е такава, че пазара на кредити е пренаситен и компаниите за кредитиране предлагат все по различни кредити насочени към различни таргет групи. Целта  естествено е всеки обществена група, професии да има по лесен достъп до кредтитнитя пазар. За това и …

Кредити за държавни служители

Преференциални кредити за държавни служители Държавните служители у нас се ползват с най-различни облаги. Една такава е по-изгодно условия когато взимат кредити. Вече сте се досетили, че става въпрос за кредити, които се отпускат на онези хора, които заемат някаква държавна длъжност. За държавен служител се смята например вашият личен лекар, при него условията по …