Ипотечен кредит без доказване на доход

ipiotechen-kreditВсеки потребител знае какво представлява ипотечният кредит. Това е вид потребителски кредит, при който за дължимата сума се гарантира с недвижимо имущество. За разлика от потребителския кредит, при ипотечния размерът на отпуснатата сума е доста по-голям, както и срокът на погасяване, който може да бъде до 20 години. Днес е напълно възможно да получите ипотечен кредит без да доказвате доходите си, тъй като обезпечавате заема с имуществото, което ипотекирате.

Ипотечният кредит най-често се ползва за домашен ремонт, покупки на обзавеждане или автомобил, бизнес начинание, обучение, погасяване на други кредити…

 


Ипотечен кредит без доказване на доход

  • Сума: от 5 000 до 90 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни

Освен значително по-високата отпусната сума, този вид кредит има и друго голямо предимство – дълъг срок на изплащане, което не се отразява драстично на месечния бюджет. Месечните вноски при повечето ипотечни кредити са фиксирани, а при предсрочно погасяване на дължимата сумата няма допълнителни такси. Процедурата на отпускане също е лесна – основно се изисква документ за собственост на имота, който ще се ипотекира.

Друго предимство на ипотечния кредит е усвояване на сумата в левове или евро. Това от своя страна позволява директно плащане на определен разход по банков път, без да се налага да обменяте валута.

Всеки пребиваващ постоянно в страната български гражданин има право на ипотечен кредит, без да е необходимо да доказва постоянни доходи. Единственото нещо, с което трябва да разполага, е недвижимо имущество, което ще му гарантира обезпечение по кредита. Разбира се, документът за собственост върху недвижимото имущество, е задължителен, в който трябва да фигурират неговите имена.

При различните кредитни институции начините за погасяване на ипотечните кредити са еднакви. Единствената разлика е в размера на дължимата сума, която зависи от различните условия на различните кредитори – такси, комисиони и лихвени проценти. Погасяването на ипотечния кредит става на равни месечни вноски, в които са включени лихва и главница или равни месечни вноски по главницата с намаляваща лихва.

byrzi-krediti-online