Ипотечен кредит без доказване на доход

4.9/5 - (20 votes)

ipiotechen-kreditКредит срещу ипотека е вид кредит, при който за дължимата сума се гарантира с недвижимо имущество. За разлика от потребителския кредит, при ипотечния размерът на отпуснатата сума е доста по-голям, както и срокът на погасяване, който може да бъде до 15 години. 

Ипотечният кредит най-често се ползва за домашен ремонт, покупки на обзавеждане или автомобил, бизнес начинание, обучение, погасяване или рефинансиране на други кредити…

 


Кредит с обезпечение на имот

 • Сума: от 10 000 до 300 000 лева
 • Без нужда от доказан доход
 • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни

   

  Максимален срок: до 15 години;
  Обезпечение: първа или втора ипотека върху ликвидни недвижими имоти, както и залог на активи;
  Погасяване: анюитетни вноски, само лихвени плащания, всичко на падеж, друго.

   


  Освен значително по-високата отпусната сума, този вид кредит има и друго голямо предимство – дълъг срок на изплащане, което не се отразява драстично на месечния бюджет. Месечните вноски при повечето ипотечни кредити са фиксирани, а при предсрочно погасяване на дължимата сумата няма допълнителни такси. Процедурата на отпускане също е лесна – основно се изисква документ за собственост на имота, който ще се ипотекира.

  Друго предимство на ипотечния кредит е усвояване на сумата в левове или евро. Това от своя страна позволява директно плащане на определен разход по банков път, без да се налага да обменяте валута.

  Всеки пребиваващ постоянно в страната български гражданин има право на ипотечен кредит, без да е необходимо да доказва постоянни доходи. Единственото нещо, с което трябва да разполага, е недвижимо имущество, което ще му гарантира обезпечение по кредита. Разбира се, документът за собственост върху недвижимото имущество, е задължителен, в който трябва да фигурират неговите имена.

  При различните кредитни институции начините за погасяване на ипотечните кредити са еднакви. Единствената разлика е в размера на дължимата сума, която зависи от различните условия на различните кредитори – такси, комисиони и лихвени проценти. Погасяването на ипотечния кредит става на равни месечни вноски, в които са включени лихва и главница или равни месечни вноски по главницата с намаляваща лихва.